Anketle ilgili bilgiler 

Trafik anketine gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. Gönüllü anket katılımınızla şehrinizin gelecekteki trafik planlamasına önemli bir katkı veriyorsunuz. Sonuçların temsiliyeti açısından nüfus kayıtlarından (Nürnberg Şehri) rastgele seçilen hanelerin mümkün olduğunca çoğunun katılması önemlidir. 

Sizi fazla uğraştırmamak için bir günde (hedef gün) geçtiğiniz yollar hakkında sadece bir bilgi vermenizi rica ediyoruz. Bunun için size hangi günün tesadüf ettiği, size gönderilen hane formunun arkasında belirtilmiştir. 

Katılımınız için çok hareketli olmanız veya belli trafik araçlarını kullanmanız önemli değildir. Önemli olan o gün gerçekten hangi yolları geçtiğinizi belirtmenizdir. Çok yol geçmeniz, evden sadece bir iki kere yaya çıkmanız, hatta evden hiç çıkmamış olmanız önemli değildir. 

Mobiliti anketi hakkında daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.


Veri Koruması

Verdiğiniz bilgiler elbette gizli tutulacak ve üçüncü kişilerin erişimine kesinlikle açılmayacaktır. Bütün sonuçlar, sadece anonim biçimde ve gruplar şeklinde özetlenmiş halde sunulacaktır. Kim olduğunuzun anlaşılması imkânsızdır. 

Büroda adresler ve anket kayıtları birbirinden ayrılmaktadır. Adresler büroda kilit altında tutulup incelemenin tamamı sona erdikten sonra imha edilir. 

Katılım gönüllüdür. Katılmama durumunda herhangi bir dezavantaj yaşamazsınız. Bilgilerinizin kullanılmasından her an vazgeçebilirsiniz. On altıncı yaşınıza henüz girmediyseniz anketi sadece bir velinin onayıyla doldurun. 

Veri korumayla hakkında daha ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.


Çevrimiçi katılım


Anket evraklarının ücretsiz gönderilmesi 


Mobilitätserhebung Nürnberg